Zásady ochrany osobných údajov

Správca webstránky

Správcom osobných údajov je MEDIA CENTRAL, s.r.o., prevádzkovateľ webovej stránky relaciapeniaze.sk, so sídlom: Grosslingova 45, 81109 Bratislava. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.
Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky – Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a s legislatívou Európskej únie – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. V maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré spracúvame.

Zákonný dôvod a zdroje spracovania osobných údajov

Súčasná právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje za účelom výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť. Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez udeleného súhlasu, spracúvame osobné údaje len na základe udeleného súhlasu. Nezbierame a ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Súbory cookies

Nespracúvame súbory cookies.

Emailová komunikácia

Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom emailových správ.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Doba spracovania osobných údajov

Údaje, ktoré sme získali prostredníctvom emailovej komunikácie spracovávame po celú dobu trvania súhlasu na použitie údajov.

Práva pri ochrane osobných údajov

Z dôvodu spracúvania Vašich osobných údajov máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov z našich databáz. V prípade, že máte záujem o vymazanie Vašich osobných údajov z našich databáz, kontaktujte nás na gdpr(at)relaciapeniaze.sk.
Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.
Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: gdpr(at)relaciapeniaze.sk alebo priamo na našu adresu.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prijali sme všetky nevyhnutné opatrenia technického, personálneho a kontrolného charakteru, aby sme zabezpečili čo najvyššiu úroveň ochrany vašich osobných údajov.
Osobné údaje v elektronickej forme ukladáme v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.